MVM Jabalpur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo
Total Knowledge for Everyone
ʺLet us mould your children′s future and prepare them for leadership in the worldʺ
Local School Management Committee
NAME DESIGNATION ADDRESS
Dr.  Prakash Ch. Joshi   Vice President Mass B-3, Sector 50, Noida
Shri.  C.D. Sharma   Director Education B-211, Sector-52, Noida
Shri.  BAHADUR MAL JAIN   Director Finance E-26, MAYUR DWAJ SOCIETY, PATPADGANJ, DELHI
  Gp Cap. M. J. Bagchi   Addl Director (P&A) 257, AFNO ENCLAVE PLOT-11, SEC-07 DWARKA, DELHI-75
 Mrs. REETA PRAKASHAM    Educationist SFRI INSTITUTE NARMADA ROAD JABALPUR-482008
Dr.  PYARELAL KADALBAJU    Educationist C-2, BLOCK C-2, H.NO. 232, JANAKPURI, ND.-110058
 Mr. SRIKANT AGASTY    Ass. Director MSS Α,-C-265, GREATER NOIDA
 Mr. ARVIND SINGH THAKUR   Principal K.V KENDIRYA VIDYALAYA GCF 1
Dr.  RAKESH SHARMA   Principal ASHOK NAGAR, ADHARTAL JABALPUR
 Mr. D.K. GUPTA   DEO REPRESEOTATIVE GOV. SHH MADHOTAL GRAM, JABALPUR
 Mrs. SAPNA NEHRA    SCHOOL TEACHER BILHARI JABALPUR
 Mr. VINOD SWAMI   SCHOOL TEACHER BILHARI JABALPUR
 Mrs. JYOTI NAMDEO   SCHOOL TEACHER VIJAY NAGAR JABALPUR
 Mr. ANIL SINGH   PARENT AMKHERA ADHARTAL, JABALPUR
 Mrs. RANU SINGH   PARENT SHAKTI NAGAR, JABALPUR
 Mrs. BHAWNA THAKUR   PARENT VIJAY NAGAR JABALPUR
Dr.  SHOBHNA PANDEY   PROFESSOR MAN KAWAR BAI COLLAGE, JABALPUR (N.T)
 Miss. OMISHA SONDHI   GOVT. SCHOOL TEACHER BILHARI JABALPUR
 Mrs. MAMTA BHATTACHARJEE   Principal B-12, NR. RADHA RAMAN MANDIR, SHAKTI NAGAR, JABALPUR

Scope & Reach

2.5

ACRES LAND

902

STUDENTS

52

TOTAL STAFF

1992

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir - I
50, Narmada Road
Jabalpur (482001) - Madhaya Pradesh
: 0761 - 2665888 / 4081634
  : 9893266868
: 0761 - 4081634
: mvmjabalpur1@mssmail.org